Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się

PL RU RU
  • Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Zbiorniki do materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych

Uprawnienia urzędu dozoru technicznego do wytwarzania, modernizacji, napraw, wytwarzania w zakresie montażu zbiorników na materiały trujące lub żrące i ciekłe zapalne.

Wytwarzanie, modernizacje, naprawy, wytwarzanie w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych ze stali wysokostopowych oraz elementów tych zbiorników, służących do przechowywania materiałów trujących i żrących oraz ciekłych zapalnych spełniających wymagania:

  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz.U.Nr 63, poz.572)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U.Nr 113, poz.1211), ze zmianami z dnia 31 marca 2008 r. (Dz.U.Nr 60, poz. 371).

Uprawnienia obejmują stalowe zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe jedno i dwupłaszczowe, jedno i wielokomorowe, o osi poziomej lub pionowej, nadziemne i podziemne. Zbiorniki bezciśnieniowe służące do przechowywania materiałów przy ciśnieniu atmosferycznym lub zmiennym w granicach od 0,0025 bara (0,25 kPa) podciśnienia do 0,035 bara (3,5 kPa) nadciśnienia; nie uwzględnia się przy tym ciśnienia hydrostatycznego, wywołanego słupem czynnika roboczego, zbiorniki niskociśnieniowe, w których ciśnienie robocze bez uwzględnienia ciśnienia hydrostatycznego jest utrzymywane powyżej ciśnienia atmosferycznego, ale nie przekracza 0,5 bara (50 kPa).

Wytwarzanie zbiorników według zamówienia klienta, na podstawie wykonanej i uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego dokumentacji według obowiązujących zasad. (Decyzja nr UC-11-68-W/1-09) zobacz

Modernizacje obejmują trwałe ulepszenia, unowocześnienia prowadzące do zwiększenia wartości użytkowej wykonywane spawaniem, montażem nowych elementów, zastosowaniem nowego osprzętu. Modernizacje wykonywane są na podstawie wykonywanej i uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego dokumentacji i spełniają wymagania odpowiednich aktów prawnych.(Decyzja nr UC-11-68-P/1-09) zobacz

Naprawy poprzez spawanie i montaż, wszelkiego rodzaju uszkodzeń na podstawie uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego dokumentacji. (Decyzja nr UC-11-68-N/1-09) zobacz

Wytwarzanie w zakresie montażu zbiorników scalanych z elementów w miejscu pracy na podstawie wykonanej i uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego dokumentacji. (Decyzja nr UC-11-68-M/1-09) zobacz

Copyright © 2008 PRO-WAM Sp. z o.o. | 75-671 Koszalin | ul. Zwycięstwa 278 | tel. +48 (94) 345 46 30 | +48 (94) 345 17 98 | fax +48 (94) 345 06 59
NIP 669-23-16-649; KRS nr 0000102177; REGON 331309400